Přeskočit na hlavní obsah

Svatá Lucie, co noci upije a dne nepřidá.

 Dne 13. prosince slaví svátek svatá Lucie. K tomuto dni se také vztahuje mnoho pověr a lidových zvyků, z níchž některé jsou opravdu hrůzostrašné, a tak je zde kvůli dětem raději ani zmiňovat nebudu. O svátku svaté Lucie se nejvíce traduje všem známá pranostika: "Lucie noci upije a dne nepřidá".

Toto rčení o nejdelší noci v roce, vzniklo před změnou kalendáře v 16. století, kdy zimní slunovrat vycházel na dobu okolo 13. prosince.

Kdo byla svatá Lucie?

Narodila se roku 286 v sicilských Syrakusách, kde také prožila celý svůj život až do roku 304, kdy zahynula umučením. Již v dětství dala slib čistoty křesťanskému Bohu. 

Lucie pocházela z velmi bohaté rodiny. Vlastní matkou byla přislíbena pohanskému mladíkovi, kterého však Lucie kvůli svému zaslíbení Bohu odmítla. Matka před svatbou vážně onemocněla, a tak ji tehdy Lucie vzala k hrobu svaté Agáty, kde se zázračně uzdravila. Lucie si pak od matky vyprosila zrušení svatby. 

Jedna z mnoha pověstí říká, že si mladík chtěl vzít Lucii především pro její krásu a oči, do níchž se zamiloval. Když se to Lucie dozvěděla, vydloubla si je a nechala mu je poslat. Druhý den se jí zrak a oči vrátily. Mladík byl však uražen a dal ji mučit, až jí nakonec sám podříznul hrdlo.

Svátek sváté Lucie patřil především ženám a přikazoval jim odpočívat. Bylo zakázáno prát, příst i drát peří. Ženy někdy vynášely kolovrátky na půdu, aby tím daly najevo, že svátek skutečně slaví. Lucie je také patronkou všech řemeslníků - sedláků, sklářů, krejčích, švadlen, tkalců, nožiřů, kočích, písařů a notářů. Lidé se k ní modlili proti očním nemocem, bolestem v krku, infekcích, krvácením a úplavici. Je ochránkyní slepců a dětí.

Památka svaté Lucie je uctívána především v Itálii, kde se každoročně konají slavnosti s průvody. Dívky a ženy jsou oblečeny v bílých róbách, s věnci (korunami) na hlavě, ozdobenými svíčkami.

Svatá Lucie, co noci upije a dne nepřidá.

U nás je svatá Lucie považována za symbol čistoty a velkou ochránkyni domů před čarodějnicemi. Podle lidové tradice platil v den jejího svátku zákaz předení lnu. Tkala-li některá hospodyně v tento den, Lucie ji potrestala.

I když u nás není mezi dětmi svatá Lucie tolik známá a oslavována jako např. svatý Martin, připravila jsem pro ně i tentokrát pracovní list a předlohu k výrobě výše zmiňované slavnostní koruny se svíčkami. 😊 Mohou si tak doma v tento den uspořádat soukromý slavností průvod na počest této světice. 

Svatá Lucie, co noci upije a dne nepřidá.

Krásné tvoření a svátek svaté Lucie! 👰‍♀️

Komentáře